MENU
Aula_close Layer 1

Teamsamarbejde

Alle pædagoger og lærere arbejder i tværfaglige klasseteam.

Hvert team står for at planlægge undervisnings- og aktivitetsforløb samt kontaktpersonfordelingen. Teamet diskuterer elevernes trivsel og den pædagogisk ramme for klassen.

Teamet står ligeledes for klassens økonomi og det udvidende skole/hjem samarbejde. Der er teammøder en gang om ugen.

Der bliver udarbejdet statusrapporter for hver enkelt elev af kontaktpersonerne hvert år.