MENU
Aula_close Layer 1

Historie

I 1977 stod skolebyggeriet i Kokkedal færdigt. Allerede fra starten var der klasser for elever med særlige behov på 1. salen af Kokkedal Skole Vest, der dengang hed Holmegårdsskolen. Tilbuddet var en afdeling under Holmegårdsskolen og hed H-klasserne. I de første mange år var der kun én klasse, mens de øvrige lokaler blev brugt til kommunens skolepsykologer.

I begyndelsen af 1990erne kom der gradvist flere specialklasser, og i 2003 var der efterhånden etableret 7 klasser med en tilhørende kontorgang.

Disse specialklasser har haft elever med autismelignende vanskeligheder gennem hele perioden. Men i begyndelsen af tilbuddet var man stadig i en tid, hvor disse børn blev betragtet som psykotiske børn, der krævede en helt særlig og anderledes tilgang end det, man kender fra autismepædagogikken i dag.

Senere blev tilbuddet målrettet og defineret af, at eleverne havde autisme. Med autismediagnosen i centrum og dette skift i måden at se elever på, måtte specialklassernes tilgang til eleverne udvikle sig og indføre nye pædagogiske tilgange.

Pædagogikken blev herefter TEACCH inspireret - en pædagogisk tilgang udviklet specifikt til mennesker med autisme. TEACCH pædagogikken er stadig én af de bærende tilgange på Ullerødskolen og gennemsyrer miljøet blandt andet i tilrettelæggelsen af klare strukturer, visuelle systemer og vægtlægningen af at understøtte elevernes ressourcer og selvstændighed.

Hvor man dengang primært tænkte at klare strukturer og systemer var afgørende, ved vi i dag, at vi kommer længere, hvis vi både arbejder i det strukturelle og det relationelle rum.

I 1998 blev skoletilbuddet udvidet med et fritidstilbud, og der blev ansat en række pædagoger, der både skulle understøtte undervisningen samt etablere et fritidstilbud til eleverne. I samme periode fik skolen til egen psykolog tilknyttet.

I 2004 blev specialklasserne til en selvstændig skole og fik sit nuværende navn – Ullerødskolen.  Skolen havde dengang en grundnormering på 47 elever. Fra august 2019 blev skolen udvidet med en yderligere klasse og har nu en grundnormering på 55 elever.