MENU
Aula_close Layer 1

Skolens organisering

Ullerødskolen er en selvstændig specialskole med driftsoverenskomst med Fredensborg Kommune. Skolen har sin egen ledelse, administrativt personale samt psykolog og familievejleder.

Personalet er fordelt i 8 selvstyrende teams. Alt personale er uddannede lærere og pædagoger, og der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem lærere og pædagoger. Skolen har ikke et tilknyttet vikarkorps, men dækker selv ind ved sygdom og ferie for at sikre kontinuitet og genkendelighed i forhold til eleverne.

Der er to uddannede læsevejledere samt en TEK-vejleder i personalegruppen.

Uddannelsesvejledning varetages af en fast tilknyttet UU-vejleder fra Fredensborg kommune. 

I dag har Ullerødskolen plads til 55 elever fordelt på 8 klasser. Der kan forekomme elever fra flere klassetrin i samme klasse.

Hvert år får vi nye elever ind, og de nye elever fordeler sig ofte fra børnehaveklasse og op til 9. klasse. Det er Ullerødskolens præmis at skulle optage elever løbende og denne præmis medfører, at der kan forekomme ændringer i klasserne både i løbet af skoleåret og ved skoleårets begyndelse. For at modtage nye elever og samtidig have velfungerende og udviklende klassemiljøer, arbejder vi hvert år intensivt med klassedannelsesprocessen. Det er vigtigt for os at tilstræbe klasser med god sammenhængskraft både fagligt og socialt, samt at sikre den enkelte elevs trivsel og udvikling.

Klasserne hører til enten i indskoling, mellemtrin eller udskoling, og ligesom i folkeskolen har vi teams tilknyttet hvert trin. Det betyder at eleverne får et nyt lærer-/pædagogteam omkring sig, når de skifter trin. Selvom disse ryk indebærer, at eleverne skal omstille sig og lære nye voksne at kende, er det vores erfaring at disse skift også bidrager til nye udviklingsmuligheder for vores elever. For nogle elever bliver det lige præcis i skiftet, at de kan tilegne sig nye kompetencer.