MENU
Aula_close Layer 1

Struktur

I dag har Ullerødskolen plads til 56 elever fordelt i 8 klasser.

Hvert år får vi mange nye elever ind, vi modtager ofte mellem 5 og 12 nye elever i august måned. De nye elever fordeler sig ofte fra børnehaveklasse og op til 9. klasse. For at modtage disse relativt mange nye elever og samtidig have velfungerende og udviklende klassemiljøer, arbejder vi med en jævn fordeling af eleverne i klasserne. Det gør, at der sker ændringer i alle klasser hvert år.

Personalet er fordelt i team. Hvert team hører til enten i indskolingen, mellemtrinnet eller i udskolingen. Det betyder at eleverne rykker op til et nyt team, når de har alder og modenhed til næste udviklingstrin.

Over tid betyder denne klassedannelse, at skolen oplever sig som en landsby, hvor alle hører til et helt bestemt sted, og hvor de fleste kender rigtig mange i de andre klasser af både elever og personale. Denne stærke sammenhørighed på tværs af hele skolen giver en stor værdi for alle skolens elever og personale. De yngre elever ser op til de store. De ser, hvad der sker med de ældre elever, og de ældste elever lever op til at være forbilleder for de yngre elever. Samtidig mærker de, at de nærmer sig en afslutning af deres eget skoleliv, at de skal videre med deres udvikling og uddannelse nye steder.