MENU
Aula_close Layer 1

Socialfaget

I socialfag arbejder vi med, at eleverne tilegner sig indsigt og færdigheder, så de kan deltage i den nære omverden. Når skolegangen på Ullerødskolen er afsluttet, vil en stor del af eleverne fortsætte ud til almene eller specialpædagogiske miljøer uden en gennemgående autismespecifik indstilling. Det bærende element i socialfaget er, at eleverne kan finde egne kompenserende strategier, så de i videst muligt omfang kan integreres og deltage i større eller mindre sociale sammenhænge i det almene samfund. Socialfaget er både konkrete aktiviteter som social træning, trafik træning, undervisningsforløb om autisme og selvindsigt – men det er også en overordnet tænkning, som implementeres både i den fagfaglige undervisning samt de fritidsorienterede aktiviteter.