MENU
Aula_close Layer 1

Elevrådet

 
I elevrådet sidder en repræsentant fra hver klasse i alderen 6-16 år. De bliver valgt ved demokratiske afstemninger i klasserne. På møderne arbejder vi med elevdemokrati og det kræves, at eleverne fremlægger synspunkter for hinanden. Elevrådet planlægger forskellige arrangementer hen over skoleåret.

Elevrådet består af en repræsentant fra alle 8 klasser. Eleverne er meget forskellige både pga. alder men også pga. meget forskellige funktionsniveauer.
 
I elevrådet arbejder vi med at skabe en ramme, hvor elevdemokrati og medbestemmelse er styrende. Indenfor denne ramme er møderne elevstyret, voksenindblanding er vejledende ikke regulerende. Ved skoleårets start er alle elever med til at formulere regelsættet for årets arbejdsmøder i elevrådet. Det gør, at de fra start bliver gjort ansvarlige for det at arbejde i en demokratisk styret organisation. Eleverne får ejerskab over rammen og det betyder, at de kan arbejde selvstyrende på møderne. Eleverne støttes i at forfølge deres ideer og afprøve, om de holder eller ej. De lærer om beslutningsprocessor og får forståelse for, at i den demokratisk proces har alle en stemme og ret til at høres, forskelligheder til trods. Elevrådet har også repræsentanter i skolebestyrelsen for Autismecenter Fredensborg.